Ifølge den nye databeskyttelseslov (GDPR) skal vi oplyse hvordan vi behandler din personlige data. Du har krav på at vide hvilken data, vi har liggende om dig, og hvordan vi behandler den. Du skal have mulighed for at kontakte os og få dette at vide, og eventuelt få det slettet, hvis du ønsker det.

Dataansvarlig

En "dataansvarlig" defineres som en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der - enten alene eller sammen med andre - afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

I den sammenhæng er I&D Design og Web som en virksomhed dataansvarlig for den persondata, du giver os.

En virksomhed skal have en ansvarlig databeskyttelsesrådgiver hvis opgave er at sikre, at denne data opbevares og behandles efter de regler, vi har fastsat.

Det er også denne databeskyttelsesrådgiver, du skal kontakte, hvis du vil have oplyst hvilken data, vi har liggende på dig, og hvis du vil have den data slettet.

Hos I&D Design og Web er databeskyttelsesrådgiveren vores direktør, Flemming Jørgensen. Du kan kontakte ham på følgende måder:

 • Tlf.: 43 71 25 25
 • Email: fj@iogd.dk
 • Brev: Adresseret til:
  I&D Design og Web
  Taastrup Hovedgade 28
  2630 Taastrup

Hvilken data har vi på dig?

Hvis vi har data liggende på dig, kan det være af en eller flere følgende årsager:

 • Ny kunde/tilbud
  Hvis du er en ny eller potentiel kunde hos os, men endnu ikke har købt en af vores ydelser, har vi dine oplysninger i vores tilbudsarkiv. Dette inkluderer navn og adresse. Vi beholder denne data på ubestemt tid med mindre du retter henvendelse om at få det fjernet.
 • Fakturering
  Hvis du er kunde hos os, gemmer vi dine personlige oplysninger - navn, adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger (herunder email og telefonnummer) - i vores faktureringssystem. Vi er forpligtet til at beholde disse oplysninger i minimum 5 år. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger fra vores faktureringssystem, skal der altså være gået minimum 5 år siden du sidst købte noget af os.
 • Kontaktformularer
  Når du skriver en mail til os ved at udfylde vores kontaktformular på hjemmesiden, udfylder du dit navn og email-adresse. Disse oplysninger gemmes i vores mailarkiv på ubestemt tid. En kopi af denne mail ligger også på vores mail-server, men bliver slettet herfra automatisk efter 3 dage.
 • Nyhedsbrevstilmeldinger
  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmes dit navn og email-adresse i vores hjemmesides administrationssystem. Her bliver det liggende ind til du afmelder dig (ved at klikke på linket "afmeld nyhedsbrev" nederst i et nyhedsbrev), eller hvis du kontakter os om at få dig slettet. Hvis du afmelder dig, fjernes dit navn og email-adresse automatisk fra vores administrationssystem, men vil stadig stå på modtagerlisten i vores interne arkiv over udsendte nyhedsbreve. Vi vil dog ikke kunne sende dig yderligere automatiske emails.
 • Backup af hjemmeside/webshop-data
  Hvis du er hjemmeside/webshop-kunde hos os og beder os om at foretage en ændring eller udvidelse på denne hjemmeside/webshop, tager vi altid en digital backup af din hjemmesides/webshops data. Dette er en fuldstændig kopi, der også inkluderer evt. kundedatabaser, medarbejderdatabaser, m.v. Vi har en stram procedure for hvor længe, vi beholder denne backup: Så længe, arbejdet er igangværende (dvs. så længe, vi har arbejder på din hjemmeside/webshop), ligger denne backup lokalt på vores interne server. Efter arbejdet er udført, bliver den liggende i 30 dage, hvorefter den slettes permanent.

Datadeling med samarbejdspartnere

Hvis du har en hjemmeside eller webshop hos I&D Hosting, deler vi dine oplysninger med vores hosting-leverandør. Disse oplysninger inkluderer kun navn, firmanavn og email-adresse.

Vores hosting-partner er i denne forbindelse databehandler på vores vegne, men vi er stadig dataansvarlige for den data.

En "databehandler" defineres som en virksomhed, offentlig myndighed eller andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og efter instruks fra den dataansvarlige.

Hvis du ønsker oplysninger om denne data eller ønsker at få slettet denne data, er det stadig os, du skal kontakte.

Hvis du har en hjemmeside eller webshop hos I&D Hosting, der inkluderer en medlemsdatabase, kundedatabase, medarbejderdatabase, eller anden database hvori der indgår personlige oplysninger, er du selv dataansvarlig for den data. I denne sammenhæng er vi databehandlere på dine vegne, men du er ansvarlig for hvordan dataen på din hjemmeside eller webshop behandles.

Hvis du sender en mail til os ved at udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside, så ligger den email på vores mailserver, men bliver slettet automatisk derfra efter 3 dage.

Vi deler ikke dine personlige data med andre tredjeparter uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores opbevaring og behandling af din data tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har:

 • Indsigtsret
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det vil sige, du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få at vide, om vi har data på dig liggende og hvad vi bruger den data til.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål om vores behandling af din data, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver.