Tidsskriftet Specialpædagogik, som udgives af Danmarks Specialpædagogiske Forening og Danmarks Lærerforening, udkommer 4-5 om året med artikler om specialundervisning.

En ny hjemmeside

Vi blev bedt om at give hjemmesiden et friskt nyt design og øge brugervenligheden. Bladene skulle kunne købes online i digital format, så folk kunne downloade dem øjeblikkeligt — og man skulle også kunne købe individuelle artikler.

Tidsskriftet Specialpædagogik på tryk og på web

Løsningen var at programmere hjemmesiden om fra bunden af i I&D CMS. Det nye indbydende grafiske design blev implementeret rundt om en stærk database, der forbandt artikler med blade, så disse kunne krydsrefereres og søges på efter forskellige kriterier.

Man kan finde hvad man søger ud fra:

  • Hvem, der har skrevet artiklen.
  • Hvilket år, artiklen udkom.
  • Hvilken (foruddefineret) kategori, artiklen hører til i.
  • Fritekstsøgning.

Når man har fundet, hvad man søger, kan man betale direkte fra hjemmesiden med kreditkort og modtage sine filer med det samme. Man kan også købe et årsabonnement på det fysiske tidsskrift.

Det trykte tidsskrift

I forbindelse med udviklingen af hjemmesiden blev vi også bedt om at stå for layout og tryk af det fysiske tidsskrift.

Det fysiske tidsskrift udkommer som sagt 4-5 gange om året. For hver udgivelse står vi for at layoute artikler, tabeller og grafer.Vi står også for at trykke tidsskriftet.